Wyjazd do Szczecina

8:40 zbiórka, 9:00 wyjazd, 14:00 powrót, autokar - wyjazd uczniów klas V a i V b do szczecińskiego kina (kierownik - p. Izabela Jasielska)