Wyjazd do Szczecina

8:30 - 14:40, PKP - wyjazd uczniów klas I b i I d liceum do Szczecina (opiekunowie: panie: Kamila Czech oraz Beata Kulka)