Promocja liceum w Komarowie

17:00 - udział dyrektora szkoły oraz pana Piotra Cudziło w zebraniu rodziców ósmoklasistów w SP w Komarowie celem promocji naszego Publicznego Liceum Ogólnokształcącego