Dzień Otwarty Szkoły

16:00 - 18:00 - akacja promocyjna pod nazwą Dzień Otwarty Szkoły (koordynator - p. Piotr Cudziło)