Darowizny

Wpłaty na Radę Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

(stan na 4 X 2019 r.)

 

Oddział

Zebrana kwota

I a

360 zł

I b

325 zł

II a

425 zł

II b

145 zł

III a

 

III b

 

IV a

300 zł

IV b

440 zł

V a

470 zł

V b

220 zł

V c

395 zł

VI a

185 zł

VI b

410 zł

VI c

160 zł

VII a

 

VII b

 

VIII a

 

VIII b

384 zł

I a LO

75 zł

I b LO

620 zł

I c LO

 

I d LO

 

II LO