TYDZIEŃ MATEMATYKI (9.03 – 13.03)

Z okazji święta liczby π, które odbywa się w sobotę 14 marca, przeprowadzimy w naszej szkole tydzień matematyki. W trakcie tego tygodnia odbędą się konkursy dla wszystkich klas SP8 i PLO. Poniżej prezentujemy harmonogram konkurencji matematycznych:

1.    Konkurs plastyczny dla klas I-III– uczniowie w trakcie zajęć z wychowawcą wykonają plakaty wykorzystując liczbę π. Technika dowolna, kartka A4, wszelkie materiały uczniowie przynoszą do szkoły z domu. Uczniowie wraz z wychowawcą wybierają dwie najlepsze prace z klasy, które wezmą udział w kolejnym etapie. Ostateczne rozstrzygnięcie odbędzie się 16.03.2020.
2.    Konkurs plastyczny dla klas IV – VIII oraz PLO – konkurs odbędzie się w szkole dnia 13.03.2020. Tematyka: liczba π, technika dowolna, kartka A4, wszelkie materiały uczniowie przynoszą do szkoły z domu. Osoby chętne do wzięcia udziału w tym konkursie proszone są o zgłoszenia do nauczycieli matematyki, do dnia 6.03.2020.
3.    Konkurs muzyczny dla klas I-III – uczniowie w trakcie zajęć z wychowawcą przygotowują piosenkę, w której przynajmniej jeden raz użyją liczby π. Dodatkowym atutem będą ciekawe przebrania i choreografia. Prezentacja dnia 16.03.2020.
4.    Konkurs informatyczny dla klas IV-VI– przeprowadzony przez pana Piotra Cudziło na lekcjach informatyki. Uczniowie będą mieli za zadanie ułożyć z rozsypanki poprawny kod, pozwalający rozwiązać zadanie matematyczne. Uczniowie wykorzystają program Scratch, na wykonanie zadania będą mieli 30 min, wszystkie niezbędne instrukcje przekaże prowadzący przed przystąpieniem do zajęć. Rozstrzygnięcie 16.03.2020.
5.    Konkurs informatyczny dla klas VII-VIII - przeprowadzony przez pana Piotra Cudziło na lekcjach informatyki. Uczniowie będą mieli za zadanie napisać kod w języku programowania C++. Zwycięzcą zostanie uczeń, który napisze najbardziej kreatywny i funkcjonalny kod pozwalający wykonywać obliczenia z liczbą π. Rozstrzygnięcie 16.03.2020.
6.    Konkurs polonistyczny dla klas IV-VIII oraz PLO – przeprowadzony na lekcji języka polskiego przez polonistów. Uczniowie w zespołach 2-3 osobowych ułożą wiersz, w którym musi wystąpić liczba π, długość wiersza 6-10 wersów. Uczniowie wybierają jeden zespół, który zaprezentuje swoją twórczość 16.03.2020, wówczas zostanie wyłoniony zwycięzca. Pod uwagę brana będzie pomysłowość i kreatywność.
7.    Recytacja rozwinięcia dziesiętnego liczby π – konkurs odbędzie się 16.03.2020 na auli. Osoby chętne do wzięcia udziału w tym konkursie proszone są o zgłoszenia do nauczycieli matematyki, do dnia 13.03.2020
8.    Konkurs anglistyczny- przeprowadzony na lekcji języka angielskiego przez anglistów. Uczniowie będą mieli za zadanie połączyć w pary obrazki z podpisem w języku angielskim (każde słówko zawiera π, np. πe - ciasto). W każdej klasie zostanie wyłoniony jeden zwycięzca – uczeń, który najszybciej rozwiąże zadanie poprawnie.
Dla zwycięzców ww. konkursów przewidziane są nagrody.
Koordynatorzy - p. Sylwia Gerwatowska oraz p. Beata Kulka