Rozpoczęcie opieki świetlicowej

7:30 - 15:30 - rozpoczęcie opieki świetlicowej dla uczniów klas I - III